Wilbert Helmus

Program Manager Network Digital Heritage/Consultant Helmus Advies

Wilbert Helmus is één van de domeinmanagers van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hij heeft een brede expertise op het gebied van digitaal erfgoed. Eerder werkte Wilbert als consultant bij Reekx, inspecteur bij de Erfgoedinspectie (OCW) en hoofd collectie- en kennismanagement bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Opgeleid als bibliothecaris en informatiespecialist startte hij zijn loopbaan bij het Rijksmuseum. Als ZZP’er heeft Wilbert adviestrajecten uitgevoerd voor UNESCO/PERSIST, Archives Portal Europe, Technopolis/Koninklijke Bibliotheek België en Rijksarchief België, Zuiderzeemuseum, Scheepvaartmuseum, Provincie Zuid-Holland en Collectiecentrum Friesland.

%Track 7-2

andere sprekers