Marco Streefkerk

Senior medewerker kwaliteitszorg

Marco Streefkerk werkt sinds 2007 voor DEN. Eerst als gedetacheerd projectleider voor DE BASIS en vanaf 2009 in vaste dienst. Voor hij bij DEN kwam werkte Marco bij bibliotheken en musea voor zowel publieke als commerciële organisaties. Nu coördineert hij de optimale inzet van kennis en kunde vanuit DEN voor kwaliteitszorg in Nederland en internationale projecten. Marco wil een specialist zijn in het leggen van verbanden in de wirwar van programma’s en belangen die de opkomst van digitale activiteiten in cultuur kenmerkt. Inhoudelijk heeft hij van heel veel dingen een beetje verstand.

%Track 7-3

andere sprekers