Marcel Ras

Programmamanager van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD)

Marcel Ras is programmamanager van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). Vanuit die hoedanigheid is Marcel tevens werkpakketleider voor het programma Digitaal Erfgoed Houdbaar dat wordt uitgevoerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het doel van de NCDD en NDE is gezamenlijk een organisatorische en technische infrastructuur tot stand te brengen die waarborgt dat digitale informatie ook op de lange termijn bruikbaar blijven. Hij heeft Klassieke Geschiedenis en Archeologie gestudeerd aan de Radboud Universtiteit in Nijmegen. Voorafgaand aan de NCDD werkte hij als programmamanager en afdelingshoofd bij de Koninklijke Bibliotheek.

%Track 7-4

andere sprekers