Louis Spaninks

Eigenaar TALENTIS bv

Creativiteit en gezond verstand zijn de belangrijkste kenmerken van Louis Spaninks’ professionele bestaan. Louis houdt zich sinds midden jaren tachtig bezig met arbeidsmarktprojecten voor opleidingsfondsen. Vanuit zijn bedrijf Talentis bv (‘Think, Act, Learn!’) werkt hij onder meer als  directeur van het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT), het opleidingsfonds  arbeidsmarkt ICT.

ICT is onlosmakelijk  verbonden met innovatie en economische groei in alle sectoren, mede daarom maakt het CA-ICT zich sterk voor opleiding en ontwikkeling op de arbeidsmarkt voor ICT’ers.

Sinds mei 2015 is Louis coördinator van de Human Capital Agenda ICT namens het Top Team ICT van het Ministerie van Economische Zaken.

%Track 6-1

andere sprekers