Jan Koers

Strategisch adviseur

Jan Koers heeft een achtergrond in de geo-informatievoorziening en heeft ruim 25 jaar ervaring met (project)management en advisering op het gebied van informatievoorziening binnen Nederlandse gemeenten, het bedrijfsleven en in internationale projecten in Latijns Amerika. De laatste 6 jaar heeft Jan als hoofd Data, Informatie en Analyse gegevensmanagement centraal gepositioneerd en is in zijn huidige rol als CDO en Hoofd informatiebeheer verantwoordelijk voor de visie, het beleid en de regie op data- en informatiemanagement.

%T10-3
%T10-4

andere sprekers