Henk Plessius

Docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Utrecht

Werkzaam bij het Instituut voor ICT van de Hogeschool Utrecht als docent en onderzoeker. Hij heeft belangstelling voor een breed scala aan IT-onderwerpen, van technisch tot toegepast. Op dit ogenblik gaat zijn aandacht vooral uit naar Digital Leadership (waaronder het onderzoek naar de toepassing van competenties en competentieraamwerken in organisaties) en Enterprise Architectuur, waarbinnen hij onderzoekt wat de waarde van Enterprise Architectuur is voor organisaties.

%Track 6-1

andere sprekers