Op 12 november j.l. heeft het KNVI jaarcongres 'Over de Grens' plaatsgevonden. Wij kijken terug op een inspirerende dag en danken alle deelnemers, sprekers, sponsors en exposanten voor hun bijdrage.
Volgend jaar zal het congres plaatsvinden op 10 november 2016. Graag tot dan!

Over de grens...

I nformatieprofessionals verleggen vrijwel dagelijks grenzen. Onze eigen grenzen door telkens nieuwe initiatieven te starten en over te nemen. Maar ook de grenzen van onze doelgroepen door hen met steeds nieuwe vormen van informatiebeheer en -overdracht te confronteren. Ook de grenzen waarbinnen ons vak zich afspeelt veranderen steeds. Gelukkig zien steeds meer bedrijven, organisaties, directies, besturen en de politiek het belang in van goed beheer van al die content die opgeslagen ligt in de wereldwijde en bedrijfsspecifieke netwerken. de digitale transitie is een feit!

De KNVI stapt over de grens en ontmoet daar NGi-NGN, NVBA en SOD met wie we dit jaar ons congres organiseren. Vier verenigingen nodigen je uit voor het grensverleggende congres "Over de Grens".

Neem jij ook die stap? Laat je op 12 november inspireren in informatieve sessies over grensverleggende innovaties. Werk een hele dag aan je professionele ontwikkeling, ontmoet vakgenoten en ontspan je tijdens onze netwerkmomenten (koffie, thee, lunch en afsluitende receptie).

Een unieke dag voor iedereen die zich informatieprofessional wil noemen, van archivaris tot UX designer, van functioneel beheerder tot bibliothecaris, van metadataspecialist tot chief information officer. Wij zien je graag op 12 november in Nieuwegein!

Michel Wesseling
KNVI

Klaas Brongers
Ngi-NGN

Kees Fluyt
NVBA

Gert Zwagerman
SOD